Chuyên gia Tài chính/ Pháp chế

Brief info

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh: Quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, thống kê kinh tế, Quản trị tài chính kế toán
- Chuyên gia tài chính và pháp chế
- Trưởng ban pháp chế / Quản trị nguồn nhân sự/ Phụ trách quản trị rủi ro/ Kiểm soát hoạt động nội bộ xây dựng hệ thống đánh giá doanh nghiệp của công ty Quỹ Bông Sen, Công ty cổ phần Thương Mại, Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế, Công ty quản lý Quỹ FPT, Công ty chứng khoán Kenanga Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Quốc.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay