Chuyên gia huấn luyện DN

Brief info

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp, đào tạo doanh nghiệp, NPL - Đào tạo ngôn ngữ lập trình tư duy cho nhân viên
- Huấn luyện lãnh đạo để cân bằng cuộc sống, sáng tạo và thay đổi, để định hướng và phát triển doanh nghiệp, hoàn thiện các kỹ năng để lập kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu
- Đào tập lập kế hoạch chiến lược, kỹ năng quản lý cho các cán bộ cấp trung, đào tạo thay đổi nhận thức của nhân viên, đào tạo đội ngũ bán hàng và phát triển khinh doanh, đào tạo nhân viên các kỹ năng thiết lập và đạt mục tiêu, các kỹ năng xử lý và sắp xếp thời gian hiệu quả
- Chuẩn đoán và đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp, đề xuất cải thiện tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kinh doanh, nhân sự

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay