Lê Hương

Giám đốc kinh doanh

Vũ Lan Hương

Sale Manager

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên gia Tài chính/ Pháp chế

Mã Hoàng Hải

Chuyên gia CNTT

Lý Hà Thu

Chuyên gia huấn luyện DN

Nguyễn Kiều An

CEO ACT Group