Solution

  • Nếu doanh nghiệp mới được thành lập và bạn gặp khó khăn trong việc tổ chức bộ máy, triển khai vận hành, nhân sự, marketing…
  • Hoặc nếu bạn đang đau đầu với hệ thống kiểm soát nội bộ, bộ máy vận hành đã hoạt động thời gian dài nhưng thiếu hiệu quả hoặc lãng phí.

Thì ACT ở đây tư vấn set up doanh nghiệp giúp bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp bao gồm cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, vận hành, nhân sự, marketing, kế toán…

Bạn sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với CEO của chúng tôi. Anh Nguyễn Kiều An đã có kinh nghiệm tư vấn set up thành công nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ trên Hà Nội.

  • Cơ cấu tổ chức và vận hành: Nâng cao hiệu quả làm việc của các bộ phận nhờ cơ cấu tổ chức rõ ràng, chăt chẽ cùng quy trình vận hành được tối ưu.
  • Chiến lược phát triển: Tư vấn chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn.
  • Nhân sự: Thiết kế hệ thống khuyến khích nhân sự phát triển, chi trả lương phù hợp với năng lực và tuyển dụng hiệu quả.
  • Marketing: Chiến lược markting nhắm trúng khách hàng mục tiêu, tiết kiệm chi phí.