Dựa trên báo cáo quảng cáo và nội dung được gửi đến doanh nghiệp , ACT Group tổ chức 01 buổi họp/tháng cùng doanh nghiệp để nhận xét về hoạt động Marketing tổng thể và rà soát trường hợp các tín hiệu phản hồi của khách hàng chưa tích cực hoặc chưa như mong muốn thì ACT Group phối hợp khách hàng điều chỉnh.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay