Những đối tác của ACT

       sgtd         abaila

                   thuocchon                         Công ty cổ phần Rada - Ứng dụng Rada   

               vissai                                                   vinapumpjsc 

               newlife             mam non son ca