Tư vấn xây dụng và tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp

act

Trong quá trình xây dựng và hoạt động, tối ưu bộ máy điều hành kinh doanh đến các vấn đề nhân sự luôn đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vì sự phát triển ổn định và lâu dài, các doanh nghiệp dù có quy mô lớn hay nhỏ cũng đều cần có một chiến lược dài hạn, các giải pháp xử lý khủng hoảng. Bạn cần ý kiến của chuyên gia trong ngành tư vấn? Bạn cần có một cái nhìn khách quan, có những biện pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững? Dịch vụ tư vấn xây dựng và tối ưu hóa doanh nghiệp của ACT là điểm đến hữu ích cho bạn.

Các dịch vụ tư vấn ACT cung cấp cho đối tác bao bồm:

  • Tư vấn chiền lược và tái cấu trúc
  • Tư vấn Tài chính/ Nhân sự/ Marketing
  • Quản trị và rà soát chiến lượng
  • Quản trị nhân sự
  • Huấn luyện và đào tạo Lãnh đạo, lập kế hoạch chiến lược, Đào dạo quản lý điều hành, Đào tạo trung tâm dịch vụ khách hàng, Đào tạo nhân sự phòng kinh doanh, Chiến lược thời gian, Thiết lập và đạt mục tiêu, Chuẩn đoán, Đánh giá cá nhân/tổ chức.

Các giá trị đối tác sẽ nhận được khi làm việc với ACT:

  • Xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, năng lực lõi cả công ty. Xây dựng được bản đồ chiến lược tổng thể của doanh nghiệp đảm bảo cân bằng được các yếu tố về tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động, học hỏi phát triển
  • Xây dựng được hệ thống quản trị và kiểm soát mục tiêu kinh doanh
  • Xây dưng hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận chức năng và cá nhân.
  • Tầm nhìn rõ ràng cho toàn bộ hoạt động tài chính. Giảm thời gian lập các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính. Giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách quản lý chi phí và lợi nhuận của mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Chuẩn hóa hệ thống chức danh, mô tả công việc; hoạch định chiến lược và quy trình lấp đầy các khoảng trống năng lực, nâng tầm hệ thống nhân sự, lưu giữ và phát triển nhân tài. Xây dựng một cách khoa học và tổng thể hệ thống đánh giá, đãi ngộ nhân sự phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của tổ chức, đồng thời tạo động lực khích lệ, truyền lửa hiệu quả nhất cho các bộ nhân viên.

Đừng chần chừ, bạn hãy chọn hướng đi tốt nhất cho doanh nghiệp của mình ngay từ hôm nay. Liên hệ với ACT để được hỗ trợ dịch vụ tư vấn tốt  nhất.